1944

1959

 

1963

2004

 ich, Oktober 2017
Ich 2017

© PETER LAUSCH  /  Oktober 2017